BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Welcome to My Website

kemestiannya....
aku ikuti kehendaknya...
ku jadi pak turut, menurut kata hati....

menurut langkah-langkah gemalai...
persis tawanan perang....
tak berdaya nak menahan....Pages

Jul 19, 2011

JADUAL PENENTUAN UJIAN

    Mengikut Haladyna 1977, konsep pencapaian boleh dipecahkan kepada
pengetahuan dan kemahiran. Ujian keatas pengetahuan seseorang individu
hendaklah berlandaskan pengetahuan serta kefahaman mengenai fakta,
konsep dan prinsip. Ujian terhadap kemahiran hendaklah berasaskan kepada
aplikasi pengetahuan terhadap masalah dan keadaan.

    Penggubalan sesuatu kertas ujian perlu mengikut spesifikasi ujian yang ditetapkan.Beberapa pertimbangan perlu dibuat, seperti ujian yang hendak ditadbirkan sebaiknya mewakili keseluruhan sukatan pelajaran, yang mungkin merangkumi komponen pengetahuan, kemahiran dan sikap yang telah ditetapkan. Pertimbangan ini dibuat untuk memastikan para pelajar diuji dengan menggunakan soalan yang relevan dengan sukatan pelajaran/objektif pengajaran.

    Pengubalan kertas ujian perlu mengikuti pelbagai proses, termasuk penyediaan JPU,pembinaan item ujian, membuat ujian rintis dan memurnikan item ujian. Akhir sekali,sebelum ujian tersebut ditadbirkan, item-item ujian hendaklah dinilai oleh pakar matapelajaran tertentu. Keseluruhan proses ini boleh membantu untuk memastikan kualiti item ujian dari segi kebolehpercayaan, kesahan, dan seterusnya, pengukuran yang adil
(Hale, 1980).

    Menurut Kubiszyn dan Borich (2003), JPU (Test Specification Table) adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran, sementara baris carta ini pula menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. Dengan demikian, JPU boleh menjadi panduan kepada guru tentang sukatan pelajaran yang perlu diajar dan objektif pengajaran yang perlu dicapai pelajar. Dari segi pembinaan item ujian pula, JPU akan menjadi panduan kepada guru supaya item-item yang dibina merangkumi semua kandungan pengajaran daripada awal hingga akhir. Dengan demikian, JPU seharusnya dibina seawal mungkin, misalnya sebelum kita memulakan pengajaran.

    Anda digalakkan untuk melihat laman web berikut http://www.admin.
upm.edu.my/acro_file skim_Pembantu%20 Tadbir%20Kewangan-TK2.pdf (14 Nov 2005). Laman web ini memberi gambaran berhubung dengan jadual penentu ujian yang diperkatakan.

Latihan 4.1
Dapatkan satu kertas ujian bagi mata pelajaran tertentu. Berdasarkan item-item ujian ini, senaraikan beberapa objektif pengajaran yang dapat anda kenal pasti.


sumber : OUM

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...